Polymerová-cementová hmota

Polymer cementové malty (PCM) jsou materiály, které jsou vyrobeny částečně nahradí cement hydrát pojiv konvenční cementovou maltou s polymery. Polymerní přísady zahrnují latexy nebo emulze, redispergovatelných polymerních prášků, ve vodě rozpustné polymery, tekuté pryskyřice a monomery. Má nízkou propustnost, a to snižuje výskyt trhlin sušení, který je určen především pro opravy betonových konstrukcí. Pro příklad viz MagneLine.