Chemické přísady, které se přidávají do betonu
Zdroj: http://www.cement.org/cement-concrete-basics/concrete-materials/chemical-admixtures

Chemické přísady, které se přidávají do betonu

Chemické přísady jsou přísady do betonu, než portlandského cementu, vody a kameniva, které jsou přidány do směsi bezprostředně před nebo během procesu míchání. Výrobci používají přísady především ke snížení nákladů na betonové konstrukce; pro modifikaci vlastností ztvrdlého betonu; aby byla zajištěna kvalita betonu během procesu míchání, přepravy, umístění a vytvrzení; a pro překonání určitých krizových situací při konkrétních operacích. Úspěšné použití příměsí závisí na použití vhodných metod dávkování a betonáž. Většina příměsi jsou dodávány v kapalné formě připravené k použití a jsou přidány do betonu v závodě nebo na staveništi. Některé přísady, jako jsou pigmenty, činidla, expanzivní a čerpacích pomůcky se používají pouze ve velmi malých množstvích a jsou obvykle dávkován ručně z odměřené nádob. admix_17641The účinnost příměsí závisí na několika faktorech, včetně: typ a množství cementu, obsah vody, doba míchání, propad a teploty betonu a vzduchu. Někdy účinky podobné těm dosaženo přidáním příměsí lze dosáhnout změnou betonové směsi snižující vodní součinitel, přidání dalšího cementu, použít jiný typ cementu, nebo změnou agregátu a agregátní gradaci.